Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Op financieelmanagementindezorgontcijferd.nl, onderdeel van KLVB Groep BV, zijn de volgende verkoop‑, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

PRIJZEN EN BETALINGEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Heeft u voor 13.00 uur uw bestelling geplaatst en afgerekend via iDEAL, dan wordt uw bestelling dezelfde werkdag verzonden. Bestellingen die op vrijdag of in het weekend zijn geplaatst, worden de eerstvolgende werkdag verzonden.

Indien u via het contactformulier of per mail contact heeft opgenomen omtrent de aanschaf van een hoge oplage boeken op rekening zullen wij u per mail informeren over uw bestelling en verzending.

LEVERING

De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. De levering van producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

RETOUREN

Indien een product niet aan uw verwachtingen voldoet, kan het binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden geretourneerd. Meld u retour van tevoren per mail aan, onder duidelijke vermelding van uw gegevens en bestelnummer, via [email protected].

Retouren kunnen via brievenbuspost worden verzonden naar:

KLVB Groep BV
Postbus 34
1733 ZG  Nieuwe Niedorp

Na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen door KLVB Groep BV worden terugbetaald, onder voorwaarde dat de producten niet zijn gebruikt en zorgvuldig zijn verpakt voor verzending.

OVERMACHT

KLVB Groep BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat KLVB Groep BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan KLVB Groep BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

PRIVACY STATEMENT

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door KLVB Groep BV gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties, voor bezorging van bestellingen en voor het uitvoeren van diensten.

AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site.

KLVB Groep BV  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie of informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

PRIJSWIJZIGINGEN

KLVB Groep BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

NALEVING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer door KLVB Groep BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Er kan nimmer enig recht gegolden doen worden op grond van het feit dat KLVB Groep BV deze voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met KLVB Groep BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KLVB Groep BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

CONTACTGEGEVENS

KLVB Groep BV
Postbus 34
1733 ZG Nieuwe Niedorp
Nederland

[email protected]

KvK  37093299
BTW NL811623634B01

Contactpersoon
Margot van den Outenaar